Szkolenie – Mirosław Puzia – 9 wrzesień 2022r

Data publikacji: 13.07.2022 | Data wydarzenia: 09.09.2022

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Zielonej Górze

wspólnie z Wydziałem Budownictwa,  Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 ZAPRASZAJĄ NA SZKOLENIE

w dniu 9 września 2022 r. (piątek)

 

Temat  szkolenia:

„Geodezyjna obsługa inwestycji oraz procedura i zakres modernizacji oraz aktualizacji ewidencji gruntów i budynków po zmianach przepisów prawa”

 

Miejsce  szkolenia:     Uniwersytet  Zielonogórski,   Budynek  A-8, sala 215

 1. Profesora Zygmunta Szafrana 1,   65-516    Zielona Góra

 

Szkolenie jest adresowane do:  wykonawców prac geodezyjnych, administracji geodezyjnej i kartograficznej,

pracowników i studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ oraz wszystkich zainteresowanych osób

 

Szkolenie poprowadzi:  mgr inż. Mirosław Puzia – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

 

Przebieg szkolenia:

– czas szkolenia:                       9.00  –  15.00

– rejestracja uczestników:          8.30  –    9.00

– w trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa, na zakończenie dyskusja

Dodatkowych informacji udzielają:   Bożena  Szymańska   i   Krzysztof  Konarski,

                                   tel.    603 304 458,   605 831 770    e-mail: kis@data.pl; szymanska_b5@poczta.onet.pl

Uczestnicy szkolenia  będą mieli  możliwość  parkowania na miejscach  parkingowych  Uniwersytetu.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

250 zł – dla członków SGP, którzy mają opłacone składki,
300 zł – dla każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wg załączonego „FORMULARZA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU” oraz wersja doc.

wyłącznie  pocztą   elektroniczną  na  adres:   kis@data.pl    do dnia 21 sierpnia 2022 r.

Faktury  i  zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu  uczestnicy  otrzymają   po  zakończeniu  szkolenia.

 

Prezes  Oddziału  SGP w  Zielonej Górze

                                                                                                    Maria Mrówczyńska

 

 

 

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Geodezyjna obsługa inwestycji – aktualne regulacje prawne.
 2. Mapa do celów projektowych.
 3. Wytyczenie obiektów budowlanych.
 4. Obsługa montażu i pomiar przemieszczeń
 5. Inwentaryzacja powykonawcza oraz ocena zgodności zrealizowanego obiektu z projektem.
 6. Procedura i zakres modernizacji i aktualizacji egib.
 7. Projekt modernizacji po zmianie przepisów.
 8. Działka ewidencyjna jako przedmiot modernizacji – podstawa i zasady ustalania przebiegu granic działki oraz atrybuty punktu granicznego.
 9. Aktualizacja danych dotyczących granic działek ewidencyjnych na zmodernizowanych obrębach ewidencyjnych (możliwość i kryteria zmiany przebiegu granic, możliwość ponownego ustalania, kryteria zmiany pola powierzchni).
 10. Pozyskanie informacji o budynkach „ewidencyjnych” oraz określenie zasięgu związanych z nimi użytków gruntowych.
 11. Budynki w bazie BDOT500 – kryteria kwalifikacji (budynki „nieewidencyjne”).
 12. Zasady ustalania użytków gruntowych podczas modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
 13. Wyłożenie projektu operatu opisowo – kartograficznego – rozpatrzenie uwag oraz zgłoszonych zarzutów,

III. Dyskusja i odpowiedź na pytania

UWAGA: wraz ze zgłoszeniem można przekazać pytania do prowadzącego szkolenie.

  Dane uczestnika szkolenia/konferencji

  Dane do faktury za szkolenie/konferencję

  Zabezpieczenie antyspamowe

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.