Zarząd

Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich oddział Zielona Góra

dr hab. inż. Mrówczyńska Maria, prof. UZ

Prezydium Zarządu SGP o. Zielona Góra:

Członkowie Zarządu Głównego – Prezesi Oddziałów: